Kuriális nemesek

Kuriális nemesek

Kuriális község

A kuriális község formálisan teljes körű autonómiát élvezett: önkormányzatát maga választotta, földesúrtól nem függött – a nemesek együttesen gyakorolták a földesúri jogokat, tulajdonuk (telkeik) arányában részesültek a közös jövedelmekből. Az önkormányzat élhetett statútumalkotási jogával. Jogilag a polgári és nagyobb büntetőügyekben is bíráskodhatott a tanács, a gyakorlatban azonban azokat az ügyeket, amelyekben nagyobb summáról volt szó, inkább a szolgabíró ítélőszéke elé vagy egyenesen a vármegyei törvényszékre vitték.

A közjövedelem nagyobb részét a földtulajdonhoz kötött földesúri haszonvételek (kocsmáltatás, mészárszéktartás, erdő- és vízhasználati jogok) tették ki, de a közkasszát gyarapították a bírságpénzek, a hivatalos eljárás díjai, az idegenek betelepedési engedélyének kiadásakor beszedett jelentékeny összegek. A fennmaradt bírói számadáskönyvek tanúsága szerint a változó nagyságú évi tiszta jövedelem alig-alig volt elegendő a személyi és “dologi” kiadások fedezésére, mivel az önigazgatás kialakult rendje inkább pazarlásra ösztönözte az elöljáróságot.

A nemesi község szervezetét, működési rendjét részben a jogszokás, részben a közgyűlés (esetleg népgyűlés) által elfogadott községi statútumok, más néven törvények, rendszabások szabályozták. Ezek azonban csak a jogszabályi keretet adták, az egyes tisztségviselők kötelességeit, “munkaköri leírását” az esküformulák körvonalazták, a teendőket azonban tételesen nem rögzítették.

Forrás: Rubicon

Szerző: Hudi József

 

Kuriális nemes

Kuriális nemes: kisnemes, akinek csak teleknyi földje van, mely adómentes nemesi föld, s azt családjával együtt ő művelte. – A családi földaprózódás miatt a 14-15. sz: folyamatosan növekedett az egykori →várjobbágyokból származó, egytelkes nemesek (nobiles unii sessioni) száma és nemességen belüli aránya, az egytelkesekből kuriális falvak alakultak. Ez a nemesi réteg már 1526 e. kb. 100 ezer főt számlált, 1720-i összeírásban 1200 ~i település található. 88

M. tört. fogalomgyűjt. Eger, 1980:534.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük